STAINLESS ENGINEERING AB
Hem

Företaget

Aktuellt

Produkter
-
Kylteknik
-
Halkbekämpning
-
Processutrustning
-
Båttoatömning
-
Slangkopplingar

- Plattvärmeväxlare

Kontakt

Halkbekämpning

I samarbete med Eastman Chemical Company marknadsförs halkbekämpningsmedlen Clearway™(flygfält) och Meltium™ (halk- och vägdammsbekämpning)

De aktiva komponenterna är Kaliumformiat (myrsyra) och Kaliumacetat (ättikssyra) för flytande produkt, och Natriumformiat för granulat.

                         
Clearway används sedan många år på flygfält                             Meltium - avisning av vingar på Trattberget
i  Sverige.
                                                                         i Ångermanland.


Vi har tagit fram en applikator för att kunna avisa ytor som man inte kommer
åt med den normala, stora utrustningen. Vi tänker oss gångvägar, trottoarer,
trappor, m. fl. ”små” ytor.

Meltor är stor som en vanlig kundvagn ungefär, och lastar 100 liter.
Sprutbommen är ca 2 m och vid sidan finns också ett spjut för punktbehandlingar
(4 m slang). Elpump 12 V, batteri och laddare.


För att se ett testresultat av Meltiums förmåga att smälta is, klicka här!


Sedan tio år tillbaka har Meltium använts på trappan till Waxholms Hotell för att undvika halkrisk och hålla entrémattan renare.

Copyright © Stainless Engineering AB