STAINLESS ENGINEERING AB
Hem

Företaget

Aktuellt

Produkter

Kontakt

Företaget

Stainless Engineering AB (STEAB) grundades 1985 som ett sälj- och marknadsföretag för processutrusning inom kem-, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Tillsammans med den finska leverantören Tankki Oy introducerades från starten rostfria kvalitetstankar på den svenska marknaden. Verksamheten har sedan dess utvecklats och Tankki är idag den ledande leverantören av rostfria kvalitetstankar i landet. Sedan 2002 är Tankki etablerat med ett fast filialkontor i Nyköping.
 

Vid sidan av de rostfria tankarna har STEAB haft förtroendet att på den nordiska marknaden representera en rad ledande leverantörer av processutrustning. Den för närvarande viktigaste huvudmannen är koncernen TMCI Padovan med tillverkningsenheter i Italien och Storbritannien. Det rör sig om utrustning till vin-, fruktsaft- och bryggeriindustrin respektive industrin för vegetabilisk olja och margarin.
 

STEAB har i sin kontakt med kylteknisk utrusning (isackumulering från Tankki) vidgat sin verksamhet och sedan 2001 representerar vi Kemira Speciality Chemicals Oy, en världsledande leverantör av lågtemperaturköldbärare och olika halkbekämpningsmedel baserade på kaliumformiat, de senare huvudsakligen till flygfält.
 

Vid sidan av de ovan nämnda agenturerna har vårt engagemang för Östersjöns framtid lett till att STEAB representerar Mobimar Oy, en ledande leverantör av utrustning för tömning av fritidsbåtars toaletter.

 

Copyright © Stainless Engineering AB