STAINLESS ENGINEERING AB
Hem

Företaget

Aktuellt

Produkter
-
Kylteknik
-
Halkbekämpning
-
Processutrustning
-
Båttoatömning
-
Slangkopplingar

- Plattvärmeväxlare

Kontakt

Kylteknik

Ett viktigt verksamhetsfält är kylteknik och då framförallt indirekt kyla.

Köldbäraren Freezium™, tillverkas av Eastman Chemical Company, som har Stainless Engineering AB som svensk distributör.

Några exempel på kunder som använder vår kylteknik:


Queen Mary 2 - Frys
via Mac Gregor


Malmö Arena
via Francks Kylindustri


SCANIA - klimattunnel
via York


SAAB Automobil - klimattunnel
via York

    

 

German dairies choose ice water silos

Freezium™

Freezium™ Thermodynamics

Ekonomisk och termodynamisk
konsekvensanalys vid val av
köldbärare

Tankki Ice Bank Silos

   
Copyright © Stainless Engineering AB